Harjoittelu -
Minä tarkkailijana

Minä tarkkailijana

Harjoita kykyäsi pysyä läsnä nykyhetkessä ja olemaan tietoinen omista sisäisistä kokemuksistasi.

Sanallinen käsitys itsestäni

Kehittää kykyäsi erottaa itsesi ja määritelmät toisistaan. Auttaa näkemään ajatkuset ajatuksina.
5–10 minuuttia

Huomaa tämä hetki

Opi erottamaan "tarkkailijaminä" itsessäsi.
10–15 minuuttia