Diabetes ja mieli

Diabetes ja mieli ovat yhteydessä ja voivat vaikuttaa toinen toisiinsa. Arjen omahoidon toteuttamista tukeekin näiden yhteyksien tunnistaminen ja taito tulla toimeen erilaisten, joskus raskaidenkin tunteiden ja ajatusten kanssa.

Diabetes ja mieli

Videolla psykologi Kirsi Ikuli kertoo diabeteksen ja mielen yhteydestä toisiinsa.

Sopeutuminen

Jokainen työstää sairauden merkitystä, siihen liittyviä tunteita ja ajatuksia sekä siihen sopeutumista omalla tavallaan ja omaan tahtiinsa. Ei ole yhtä oikeaa tapaa sopeutua sairauteen.

Jaksaminen

Jokaisen eteen osuu päiviä, jolloin jaksaminen voi olla koetuksella: Diabetes ja sen hoito saattavat harmittaa, väsyttää, turhauttaa, surettaa tai pelottaa. Keskeistä on löytää kulloiseenkin elämäntilanteeseen ja voimavaroihin nähden riittävän hyvä omahoito.

Ratkaisut osana ongelmaa

Perinteisesti olemme tottuneet siihen, että kohtaamamme ongelmat pitää aina ratkaista. Ongelmaa on joko välteltävä tai se on poistettava kokonaan. Tunteiden ja ajatusten kanssa tämä ei välttämättä toimi.