Uusi suunta

Diabeteksen hoidossa ja omahoidossa tarvitaan monenlaisia tietoja, taitoja ja tukea, joiden avulla pyritään hallitsemaan ja kontrolloimaan erilaisia verensokeriin vaikuttavia tekijöitä. Lääketieteellisissä ja hoidollisissa asioissa tämä toimii. Sen sijaan mielen sisäisissä asioissa, tunteissa ja ajatuksissa pyrkimys hallita ja kontrolloida niitä ei niinkään toimi.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT)

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) on uudenlainen lähestymistapa, jota voidaan hyödyntää myös tyypin 1 diabetesta sairastavilla. Sen avulla voidaan pyrkiä lisäämään hyväksyntää ja hyvinvointia.

Sen perusajatuksena on auttaa ihmistä ymmärtämään, miten hyväksyä niitä asioita, joita ei voi tai tarvitse muuttaa ja toisaalta, kuinka muuttaa niitä asioita, joita voidaan muuttaa. Hyväksymis- ja omistautumisterapiassa myös korostetaan, että negatiiviset tunteet ja ajatukset ovat asioita, jotka kuuluvat elämään, eikä niiden esiintymisessä ole mitään epänormaalia tai poikkeavaa.

Hyväksymis- ja omistautumisterapiassa korostuvat omien tunteiden ja ajatusten hyväksyntä sekä aktiivinen arvojen mukainen toiminta. Käytännössä se voidaan siis kiteyttää kolmeen perusperiaatteeseen:

 
  1. Hyväksy ajatuksesi ja tunteesi sellaisina kuin ne esiintyvät.
  2. Omistaudu itsellesi tärkeiden asioiden eli arvojesi mukaiseen elämään, tee itsellesi merkityksellisiä asioita.
  3. Toimi itsellesi tärkeiden asioiden mukaan. Nämä arvosi todentuvat vain arjen teoissa ja valinnoissa.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia diabeteksessa

Psykologinen joustavuus

Psykologista joustavuutta voidaan pitää Hyväksymis- ja omistautumisterapian yleisenä tavoitteena, joka tarkoittaa kykyä toimia itsellesi tärkeiden asioiden eli arvojesi mukaisesti, vaikka kohtaisitkin epämiellyttäviä tunteita ja ajatuksia. Joustava ihminen pystyy panostamaan arvojensa mukaiseen toimintaan, vaikka siitä olisikin vaivaa. Toisaalta joustavuus on myös luopumista miellyttävistä asioista, jotka eivät ole arvojesi mukaisia.

Käytännössä psykologinen joustavuus on seuraavien kuuden osa-alueen vahvistamista ja harjoittelua.

1. Ajatusten eriyttäminen

Opi suhtautumaan ajatuksiisi, minkä seurauksena niillä on vähemmän vaikutusvaltaa sinuun. Oppiessasi eriyttämään itsesi epämiellyttävistä ajatuksista ja tunteista, niiden kyky häiritä, pelottaa ja stressata sinua vähenee. Erotat myös helpommin itsesi omista itsekriittisistä ja tuomitsevista ajatuksistasi. On hyvä huomata mikä oman ”mielen” puheesta on totta ja mikä on vain arviointia.  Arviointia, joka saattaa kyllä tuntua ”todelta”, vaikka se on samaan aikaan aika negatiivinen arvio sinusta tai elämästäsi.

2. Tunteiden hyväksyntä

Opi antamaan tilaa epämiellyttäville tunteille, tuntemuksille ja muistoille sen sijaan, että yrität kontrolloida ja kamppailla niitä vastaan. Oppiessasi kohtaamaan tunteesi, ne häiritsevät sinua todennäköisesti vähemmän, etkä juutu niihin kiinni. Epämiellyttävät tunteet tulevat ja menevät.

Miten psykologinen joustavuus tukee diabeetikkoa?

3. Kytkentä nykyhetkeen

Opi pitämään mielesi nykyhetken keskipisteessä, jolloin kytket itsesi siihen, mitä tapahtuu juuri nyt. Kykenet myös pitämään tarkkaivaisuutesi juuri siinä mitä olet tekemässä sen sijaan, että miettisit jatkuvasti menneisyyttä tai tulevaa.

4. Tarkkailijaminä

Opi tutustumaan minäsi pysyvään osaan, joka edustaa vahvaa ja viisasta osaa itsessäsi. Siihen, johon esimerkiksi hyväksyntä ja kytkentä nykyhetkeen perustuvat. Tarkkailijaminä-ulottuvuuden kehittäminen auttaa myös muiden ulottuvuuksien kehittämistä.

5. Itselle tärkeät asiat eli arvot

Omien arvojen kirkastaminen on merkityksellisen elämän lähtökohta, jonka kautta opit ymmärtämään, mistä välität ja mikä on sinulle tärkeää. Arvot ovat vastauksia siihen, minkälainen henkilö haluaisit olla ja miten haluaisit elää. Arvot näyttävät suunnan elämälle ja motivoivat sinulle tärkeisiin muutoksiin.

6. Omistautuminen

Opi vahvistamaan niitä tekoja, jotka ovat linjassa omien arvojesi kanssa. Arvojen mukainen toiminta ja siihen omistautuminen ovat merkityksellisen elämän avaintekijöitä. Toimit arvojesi mukaan, vaikka kokisit vastoinkäymisiä matkan varrella.